9: 1= L_ pi c 9 Aanstaande zaterdag willen wij. buiten aan' de speelplaats beginnen met tegels leggen,. Wij vragen hiervoor nng enkele vrijwilligers. Willen de mannen die zich hebben opgegeven ook zoveel mo gelijk komen. ,.n -™ Wij beginnen zaterdag* om 9 uur.. '1 *T7 l o rj De foto's van de boerenbruiloft- kpnt U ƒ3,00 op nummer Woensdag 23 maart aans'taande ..feestelijke- bi jeenkomst van alle leden met ochtgenotes in café bar Flar—Oacq, aanvang 20.00 uur. Het bestuur. ^^9* r*..^j. Datum .17... maas-t 4-9 77- Redactie-adres: HaaJskker 32 tel. 680 Copie binnen vóór a.s. dinsdag 20.00 uur P' E U-T E R -S- ft E -C L Z A -A ROBBEDOES - Hat bestuur on 'leidsters Robbedoes F -0 T.--0 'S V. -A- N Jf E BOE' ,R, EN. B .R U .1 bestellen bi j:,Hefcing.. ^'"y. l;—-— Carnavalsvereniging. 0 N D Ï-R "ft E W Ë-:R- S V E R N I G I N G Oirl ^ri-C ;7iïm -J -j-?' - -» e 1 r o r I- •-* it a '"t - M •-» 4-» »-» L' I V i 11 S r,

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1977 | | pagina 1