O c 3 Datum ..10 ..maar..t... 1.9.7.7.... Donderdag 17 maart Maandag 28 maart Dinsdag 29 maart Donderdag 31 maart Zaterdag 2 april 11 t/m 19 apri.1..- L.V.B. .Qud--en, nieuw winter- programma en kiennn. Basisschool,4 Tien-minutengesprek ...voor klas 1 t/m 5 Kleuterschool Tien-minutengesprek Kleuterschool Basisschool Tien-minutengesprek DJ t S Kleuterschool Basisschool Qud ijzeraktia Paasvakantie Data voor de Dorpsagenda: Haalakker 13? tel. C83 M E D E D. E LING BASISSCHOOL Jrg8nr. ...1.7 Redactie-adres: Haalakker 32 tel. 63C Copie binnen vóór a.s. dinsdag 20.00 uur D O R P S A G E N DA Id'cenBdagmor-gen, 16 maart> zal de A/ijfde klas in .het. kader van een ciardri jkskundepro ject een bezoek- brengen aan het veebedrijf van' Dhr/'van Dijck,. Blakterueg en daarna aan de Coöperatieve Zuivelfabriek "Campina". rj?z+é i N Jsl I 1 t - - 1 w J m 1 f 9 m t f 1 v

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1977 | | pagina 1