O WOORD VAN DE PHI N S. De -drie dollo daag staon wer vur de deur* Drie gekke daag van plezier en lol. Laote uej al os probleme en zorgy an de kant zette en er same mit Deugdprins Frank, Vorst Pieter, Bestuur, Raod van Elf en alle SpurriemSkke enne knal carnaval van maken. Carnaval 1977 onder ft motto: Enne mBk den zingt, springt en drinkt, Blieft braaf# Oeldere Alaaf PRINS GERRIT DEN TWEDDE. J lö n r1 a Datum ...donde.rd a g....1.7. februari Redactie-adres: Haalakker 32 tel. 680 Copie binnen vóór as. dinsdag 20.00 uur SPURRIECltJKKE EN SPURRIÈMÜKKTNNE 1 1 \li M. t 0

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1977 | | pagina 1