DATUMw.oe.nsd.0....2.9....d.e.c.«.....1.976 KERKELIJKE GEGEVENS OVER 1976 Huwelijken s 11 Overledenen; 3 Geboorten s 13 (Begrafenissen Kateman Joyce Gooren Ulillems Thoonen Loonen Janssen Peters 8) 7 Va Henraath.Johnny Swin k.e'ls Jessy OIRLO'S DORPSBLAD Bart J oirrit t^arc Pascal Nancy T a n n n y J o o s t e n "Bart.'. Bartels Annemie Pluk Rob v d o Broek" Jet BEVOLKINGSAANTAL VAN QIRLQ(per V okt0 1976)' 1146 (verstrekt door Afd Gerneentehu-is) REDACTIEADRES; HAALAKKER 32 TEL 6 00 COPIE CINNEN VÓÓR A.S. DINSDAG 20.00 UUR Bevolking. a

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1976 | | pagina 1