O <n Jrga... nr3.... Het heerlijke avondje is bijna gekomen Vrijdagmiddag 3 dec. komt Sinterklaas met zJ-n Pieterknechten naar Oirlo in de speelzaal v.d. kleuterschool s 13.30 - 14.15 uur! Kleuters en 1e klas. Tijdens dit gedeelte kunnen ook de ouders met de peuters komen0 14.30 - 15015 uur? Klas 2 en 3 vcde basisschool 16c30 - 16o00 uur: Klas 4, 5 en 6 v.d« basisschool Nogmaals de ouders (met eventueel peuters) zijn van harte welkom van 13.30 - 14*15 uur. .DE OUDERC0NNISSIE Mevr. 0-5-Bonekamp-te Mierik Beiden zijn herkiesbaar. Dhr. 3,Rutten is door het schoolteam aangewezen en het schoolteam zal over verlenging vcd, functie beslissen Eventuele tegenkandidaten kunnen wor den opgegeven vóór 16 dec. 1976 bij dë~~"voorzitter v.d. ouder commissie, Dhr. Ewals, of bij een v.d. andere bestuursleden. Kandidaten moeten bereid zijn eventeele kandidatuur te aanvaarden. i m /Q REDACTIEADRES: HAALAKKER 32 TEL. ÓCO CO PIE BINNEN VOOR A.S. DINSDAG 20.00 UUR DATUM d.P. Q d e r d a.g... 2... de 976 KLEUTER- EN BASISS CHBOL - pennmgrric V; SCHOOLBESTUUR Aftredend zijns Dhr. L.Neli'ssen - voorzitter DE OUDERCOMMISSIE L/V^K: 4 f G'e ■T)/ °P de

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1976 | | pagina 1