Graag willen wij langs deze weg allen, die op eni gerlei wijze meegewerkt hebben aan de Erwtensoepaktieonze hartelijke dank betuigen. Dank ook aan de afnemers door Uw aller steun. Ook dit jaar is de aktie weer een succes geweest en een fijne bijdrage voor onze kas. Vanavond (donderdag) is er voor de beide scholen een werkavond. Dit houdt in, dat we graag een aantal ouders ver wachten om verschillende karweitjes en klusjes samen met ons op te zoals boeken kaften, dia's inramen, licht timmer werk en opruimwerkzaamheden, Gaarne 'niet al te beste kleding aan heren het liefst met een overall of werkjas. Hopelijk mogen we vanavond veel hulpzame ouders be groeten. Aanvang 20.00 uur. CIRLO'S DORPSBLAD I DATUM.d.on.d.e.r.dag...25...nov.e.mber 1976 DANKlilOORD Bestuur LUB lilERKAVOND KLEUTER" EN BASISSCHOOL Personeel Kleüjter- en Basisschool Oudercommissie A.S. ZONDAG i ZONDAGOCHTENDCONCERT -.SCHOUWBURG VENRAY REDACTIEADRES: HAALAKKER 32 TEL. 680 COPIE BINNEN VÓÓR A.S. DINSDAG 20.00 UUR HET MEDER'uJERKING V/vN O.A. F,NF.'.RE "ONS GENOEGEN" 0IRL0

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1976 | | pagina 1