Cl XMiJteS' <tf^ <4 DORPSBLAD Jrg7nr. 5-0 bij de buren af. Donk voor Uw medewerking. Bestuur peuterspeelzaal. DONDERDAG (\1PMD/'.RG) D'N 11e V/\N DEN 11e Wilt U meer van Carnaval 1977 weten, kom dan om 8 uur naar Hyllemaru l HEER LEDEN. e .HEER HOGELI3KHEDEN HEER GAR NA V/RL 0 c11 Het bestuur D 0_N_A_T_EuE_S_A_K_T_I_E In de komende week zal voetbalvereniging DI3 wederom haar jaarlijkse donateursaktie houden* Wij hopen, dat alle Oirlese sportliefhebbers ook met deze aktie wederom zullen tonen, dat zij de voetbalclub een warm hart toedragen. Het sportgroeten Het bestuur SU'feO 1 REDACTIEADRES: HAALAKKER 32 TEL. ÓB0 COPiE BINNEN VOOR A.S. DINSDAG 20.00 UUR DATUM.,d.Q.n.d.e.r.dag...1.1n.o.y.e.iD.b.s.r 1976. Zaterdag 13 nov/smber tussen 9 en 12 uur oaan de ouders op stap om het speelgoed op te halen. Wilt U vast alles klaar zetten, zodat deze aktie vlot kan verlopen. Indien U niet thuis bent, geef dan a.u.b. het Vpeelgoed if r=.~_-_q X sé' c\ tiM

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1976 | | pagina 1