I Kt OSRLO'S DORPSBLAD Dit is.de eerste keer, dat. ik mij op deze manier tot U wehd Uelen van U zullen mij al,wel op weg naar school tegen gekomen zijn en zich afgevraagd hebbens Wat is ons nieuwe schoolhoofd voor iemand Daarom zal ik mij in het kort aan U presenteren^ ik ben 34 jaar, heb een vrouw en 2 kinderen die inmiddels al op onze kleuter- en basisschool zitten en kom uit Breda, waar ik ruim 11 Jaar onderwijzer en tevens plaatsvervangend hoofd aan de basisschool Bpeimeer geweest ben. Dijn voor keur gaat ondanks deze 11 jaar toch uit naar een kleinere ge- rneenscap, waar men veel meer persoonlijk contact heeft. Ik ben dan ook zeer verheogd met mijn benoeming hier in Oirlo. Momenteel woon ik in l/enray, daar het, ondanks vele verwoede pogingen van het schoolbestuur, niet. gelukt is om in Oirlo een passende woonruimte te vinden. Er zijn al plannen in de maak om in Oirlo een huis te bouwen. Zodra deze verwezenlijkt zijn, kunt U mij, samen met mirjn vrouw en kin deren in Oirlo verwachten, wat en voer ons èn voor U veel plezieriger is. Nu het echter nog niet zover is, zullen we ons moeten neerleggen bij de bestaande situatie. Mag ik tot slot uitspreken de hoop, dat ik prettig kan samenwerken met de ouders, de leerkrachten van kleuter- en basisschool en met het schoolbestuur. Zonder deze communicatie kunnen we nl. niet optimaal functioneren. Met vriendelijke groeten, M.M. van der Sanden, Hoofd basisschool H. Maria REDACTIEADRES: HAALAKKER 32 TEL. 680 COPIE BINNEN VÓÓR A.S. DINSDAG 20.00 UUR Jrg.7... nr.-49 datum ....d.QD.d.ex.d.a&....4...nQVJ9ab.e.r 1976 BESTE OUDERS

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1976 | | pagina 1