Si! U OiRLO'S DORPSBLAD Verslag over het bezoek v.d. inspecteur van financiën v.h. bisdom over onze parochie. 2c Godsdienstonderwijs op de basisschool 30 Rondvraag 1Kennismaking met het nieuwe schoolhoof d 20 Mededelingen •U BENT ALLEN VAN HARTE WELKOM REDACTIEADRES: HAALAKKER 32 TEL. 680 COPiE 3INNEN VOOR A.S. DINSDAG 20.00 UUR Jrg-7-.- nr.48- DATUMdonde-r-da-g—ZB-oktober 1 976 4/0LGENDE WEEK DONDERDAG 4 W 0 U E ff B "E R 0 P E N B Ak R E V E R G A D E R I N G AANVANG 20.00 UUR 3. Vacatures dorpsraadladen 4# Rondvraag ZAAL RONGEN 2 m r f PARO E aqendq DORPSRAAD

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1976 | | pagina 1