o\ OIRLO'S pORPSBLAD Jrg. Op donderdag 16 september j.l. hebben de'ouders in de vergadering hun wensen en ideeën naar vören kunnen bren gen. Er is gesproken over de ruimte; de toegestan e leeftijd; of het kind zindelijk moet zijn; het eenmalige inschrijfgeld; de subsidies het meubilair, over 1 of 2 morgens; on welke ...w... morgens; over het financiële gedeelte enz* Ook is er gesproken over het te opbruiken speel goed* Wij willen nu alvast vertellen, dat erkwaarschijnlijk een SPEELGQEDT-.KTIE wordt gehouden. We laten U nog weten, hoe we dit gaan doen. De opkomst v.d,.moeders was, geweldigc Wij hebben een groep je kunnenvormondie do plannen verder gaat uitwerken. Het zijn i Mevr* Berends- t Mevr. Direcks Mevr. Driessen Hevr. Boosten Tl e v r o Hevr. Kusters Nellen. De oudercommissie wordt vertegenwoordigd door flevr* d«dP Broek* Wij houden U op de hoogte. ENKELE MEDEDELINGEN WELPEN vandaag om half zeven horde f N'-'T ij F HAAN 0 :jzir /vKtie REDACTIEADRES: HAALAKm 32 TEL.. 653 COPic 3IKNEN VÓÓ2 A.S. DINSDAG 20.00 (JUT DATUM ...!.dpnd e.r.d *..„...2 3...sjep t em b g r 1976 LJL\yjtE_1_-_GYDLEDEN s d Woensd, 6 okt. is er geen gymnastitek I 1 t I I I t f I r-y <-* -• 4 -r i C.' J A l 9 eeu i 4

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1976 | | pagina 1