OIRLO'S DORPSBLAD Zaterdag Vrijdag Woensdag Donderdag ckt okt Obdijzer aktie. OuderccSimissie Oud-papier-aktie L V B Modeshow L.V.B. bezing. DATH VOOR DORPSAGENDAj HAALAKKER U hebt in het Krentje kunnen lezen, dat 32 ouders hun kind naar de peuterklas willen laten gdan, alt er eert peuter speelzaal in Oirlc komt. Door dit grote aantal zijn 'we een stap v/erder gekomen en is er een kans om te gaan starten. Op donderdag 16 sept, a.s. zullen we er eens samen over praten, wat er v/erder nog gedaan moet en kan worden. U komt toch ook? Als belanghebbende ouders? De bijeenkomst is om 8 uur in de kleuterschool. De oudercommissie Willen de welpen -allemaal lege flessen en oude tijdschriften meebrengen bijv.MargrietLibelles en Stary. Hier is de uitslag van de vorige week gehouden kwis. Paars 22 punten, groen 21 punton, rcüd 19 punten, geel 17 p. Tot donderdag om half 7, en vergeet de lege fl'essen on de tijdschriften niet. Dq LoidstBPS# REDACTIEADRES: HAALAKKER 32 TEL. 680 CCPIE BINNEN VÓÓR A.S. DINSDAG 20.00 UUR Jrg.7 nrtiSL. DATUM d.onderda.g....1 6..sep.tember 1976 ckt a. ouc/ërcom s/e~ welpen

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1976 | | pagina 1