OiRLO'S DORPSBLAD Het nieuwe jaar is weer aangebroken voor het Meisjesgilde. Ui ij starten 31 augustus om. 20*00 uur met een vergadering voor de leidsters. Zondag 5 september kunnen alle meisjes hun contri butie betalen, die bij het meisjesgilde willen, komen» Cok starten wij met NIEUWE GROEPEN dflw.z0 4e en 5e klos 0e nieuwe leden kunnen op zondag 5 september komen betalen 7 september 9 september club voor de Zonnepitjes club voor de Rakkertjes WEGENS CASTENRAYSE KERMIS A SDINSDAG FRITURE VAN RI0SWI0CK OIRLO REDACTIEADRES: KAALAKÜER 32 TEL. 680 CCPIE BINNEN VÓÓR A.S. DINSDAG 20.00 UUR Jrg7..... nr,3.9. DATUM..-.dander.d.a.g....2.6....auguc tus 1976 MEISJESGILDE

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1976 | | pagina 1