hn> OiRLO'S DORPSBLAD De vakantie is weer voorbij# li/e hopen dat jullie alle maal goed uitgerust zijn? dan kunnen we met frisse moed beginnen aan het nieuwe schooljaar. Om 8,45 uur gaat de bel weer! De jongens van klas 5 en 6 gaan om 8.35 uur naar Oostrum voor de gymnastiekles; zorg dat je op tijd bent. TOT HAANDAG. Leerkrachten Kleuterschool Basisschool a.s. Vrijdag gehaaldZet vanaf 6 uur wordt er weer oud papier U weer alles klaar; gebundeld. REDACTIEADRES: HAALAKKER 32 TEL. 680 COPIE BINNEN VOOR A.S. DINSDAG 20.00 UUR Jrg nr36. DATUMU.P.a.d.e.£.d.*....5.... augustus 1 976 Beste kinderen DE OUDERCOWPIISSIE. op- 0% maand a aanva meu we i oud papier

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1976 | | pagina 1