OIRLO'S DORPSBLAD Jrg. Nu voer 't Krantje de zomerstop voorbij is, gaat de redaktie weer met frisse moed zich wekelijks storten op de copie, die binnekemt. Een zomerstop dit jaar met 3 weken tropische tempera turen. Aan de hittegolf scheen geen einde te komen. Iedereen deed z!n best om de koelste plek op te' zoeken, tot zelfs op de kelder trappen toe. De hittegolf werd gespreksstof voor iedereen. Uie hebban er allen van kunnen genieten? we hebben er allen door kunnen puf fen en we zagen met z'n allen met eigen egen, hoe de gewassen op de velden en de weilanden verdroogden. Door de rampzalige droog te werden de weilanden en akkers veranderd in dorre landschappen, waar iedereen triest, maar machteloos tegenaan keek. Hoewel de zomerstop voor 't Krentje voorbij is, zitten er velen misschien nog volop in de vakanties en zijn er nog die vakantie moeten krijgen, Gisteren flitsten de wielrennertjes nog door üirlo, die aan de Ronde van Noord-Limburg deelnamen; volgende gaat de Oirlose jeugd nog meedoen aan het Kindervakantiewerk, Ue "hopen, dat iedereen door de vakantie weer tot rust is gekomen, hoe men de vakantie dan ook heeft doorgebracht. Een rust, die iedereen nodig heeft in deze jachtige wereld van vandaag. üiant een feit is wel, dat je na zo'n vakantie al weer heel snel in de dagelijkse bezigheden en beslommeringen verzeild bent geraakt, a De redaktie REDACTIEADRES: HAALAKKER 32 TEL. 680 COPIE BINNEN VOOR A.S. DINSDAG 20.00 UUR nr. 3.4 DATUM d o n d e r d.22Ju 1 i... j 976 f f ME7" FRIS5E /WOED

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1976 | | pagina 1