CIRLO'S DORPS3LAD Jrg7. nr. Zondag Zaterdag Drumband-Taptoe. Tienray. Ouderavond Kleuterschool 8 uur. F-anf ar e-Dru'mb and-De filé Deugd vier da ag.se l/'énray. 6 juni: Fanfare-Concert Sambeek. junr: juni: juni 26, juni: Drumband-Festival Uanssum. 0p maandag 31 mei is de schoolarts geweest om te kontroleren hoe 't staat met de ogen en oren van de jongste kleuters (m«v«v# de kinderen die na 1 oktober op school zijn gekomen)* Sorry voor het misverstand over 't .al .of niet vrij zijn van do kleuters op 26 mei j.l. Op donderdag 10 juni wordt .er evenals 't vorig jaar een ouder avond gehouden .voor de ouders van ,de kleuterschoolverlaters. Aanvang 8.00 uur tot 9.30 uur. De Leidsters en Oudercommissie. •CATV'S 'AH/* REDACTIEADRES: HAALAKKER 32 TEL 680 COPIE BINNEN VÓÓR A.S. DINSDAG 20.00 UUR .3.0. DATUMdo n d e r ,d a g.3...j.y.n. 112 7 6 Haandag Donderdag Zondag DATA 1/00R D0RPSAGENDE: GERTRUDISSTRAAT 22,tel.683. 12 en 13 Duni district-klasse-kampioenschappen. Bij Linsken's in de loods* Donderdag Oefenen.,. Zondag, .maandpunten. ,.L t" mededelingen-kleuterschool willem teil - a '"V. 'I t

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1976 | | pagina 1