or?,> Arv> <4fs> <U<> ni De volgende weekverschijnt 't Krentje op dinsdag '(vanwege' schoolreis Basisschool a.s. woensdag en Hemelvaarts (dag op donderdag, - Copie moet binnen zijn vpór a,s, maandag 20*00 uur! Deze week is de tekening aan de.bouwkundig Hoofd inspecteur en de Inspecteur van yt Lager Onderwijs voorge legde Na enige discussie, is het plan voorlopig goedgekeurd en zal de- Architect, nu het definitieve plan ga.an uitwerken, lüe zullen U regelmatig op -de hoogte, houden van. de vorde. ringene - - In Basisschool verband gaat de met Hemelvaart en de schoolreis van de gymnastiek op 25 mei niet door. l >w REDACTIEADRES: HAALAKKER 32 TEL 680 COPIE BINNEN VOOR 'A.5. DINSDAG 20.00 UUR Jrg7nr.......2©. DATUMd.o.n.d.e.r.dag....2.Q....m.e.i....l 97 6 REDAKTIE f*. - r**-v- iA» «i rnaj onze nieuwe basisschool gymh as tiekc I ub

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1976 | | pagina 1