n Jrg.7nr.-27..... datumdQ.n.dax,.daa...l.3...mG.i....i 976 Woensdag 26 mei; Schoolreis basisschool, Zaterdag 29 mei; Vormsel 6e klas® DATA VOOR DE DORPSAGENDA: GERTRUDÏSSTRAAT 22, TEL. 683 HET GROENE KRUIS VENRAY. 1 w i 1 In de maand september1976 zal er wederom bij voldoende belangstelling een afslank cursus worden' gehouden Aantal -lesuren16, een lesuur per week. De kosten der cursus bedragen: Voor kruisleden, 55.-» (inclusief het boekje samen af slanken) 6 Voor niet leden 75,-( inclusief het boekje samen af slanken). Iedere deelnemer of deelneemster dient in het bezit te zijn van een briefje van zijn of haar huisarts,. Opgave zo spoedig mogelijk bij het Groene Kruis te Venraytel 04780-1 296® HEBING .SUPERMARKT VOOR UW GROENTEN EN FRUIT O <N1a <^V> c; ±2 cc £j 1» REDACTIEADRES: HAALAKKER 32 TEL. 680 COPIE BINNEN VÓÓR A.5. DINSDAG 20.00 UUR i' •**- Cl X »»»-— -J - -r*—vi <v- »- <J DORPSAGENDA 0 -» v

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1976 | | pagina 1