rn/" SP% -J %f CSRLO'S DORPSBLAD - Jrq7. nr2.6... DATUMd.an.d.e.r.d.......6....m.e.i....1.9.7.6 HET ACHTERTERREIN VAN "DE RUIF" DOET OOK DIT OA AR WEER DIENST ALS KERMISTERREIN DE VOLGENDE ATTRACTIES ZULLEN OPGESTELD STAAN aanwezig openen stippe AUTOSCOOTER VLIEGTUIGMOLEN (ritprijs 35 LI3NTREKSPEL (zaterdag niet SCHIETSALON BULLDOZER-SCHUIFSPEL NOUGAT-SUIKERKRAAM SUIKERSPIN VISKRAAM (standplaats bij de kerk) De explwitanten mogen de attracties vroeger dan hieronder aangegeven, maar op de volgende tijd- n diénen zij open te zijn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 cp op cp op zaterdag vanaf zeedag vanaf maandag vanaf dinsdag vanaf 17.00 uur 13.00 uur 16.00 uur 16.00 uur weten Voor de viskraam gelden afwijkende tijden, te 18.00 uur - 15.00 uur - 18.00 uur en 18.00 uur. De Dorpsraad O REDACTIEADRES: HAALAKKER 32 TEL. 6'80 CO PIE BINNEN VÓÓR A.S. DiNSDAG 20.00 UUR C. 9 11 O O PRETTIGE KERMISDAGEN

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1976 | | pagina 1