a OIRIO'S DORPSBLAD Jrg nr. 22 DATUM donderdag 8 april 1976 zaterdag 10 dinsdag 13 donderd. 15 maandag 26 dinsdag 27 zondag 2 3 en 6 mei. 8-11 mei» woensdag 26 zaterdag 29 april april april april april mei mei mei c. D.I.S. Oudijzeraktie üJerkavond Ouders Basisschool. Hoorzitting Industrieterrain Vergadering vöor ouders Vormelingen. Vergadering Oüdercommissie Eerste Communie 10 minuutengesprek basisschool. Kermis. Schoolreis Basisschool0 Vormsel voor de kinderen van de zesde klas. DATA VOOR DE DORPSAGENDA: GERTRUDISSTRAAT 22, TEd 683. Donderdag.8 april a»-s. thuis schieten, Sto0da w.k. begin 20.00 uur. Zaterdag 10 april a«s. schieten naar Heide vertrek 18.00 uur. Zondag 11. april komt de Instucteur uit Bakel. Het bestuur verwacht dan iedere schutter om 10.30 uur.Er valt wellicht voor voor ieder: van ons nog wel wat te leren. Vrijdag algemene vergadering om 20.30 uur, Er wordt dan ook kontributie geïnd. Iedereen „wordt verwacht. Dit is de laatste vergadering voor de B.K. Het Bestuur. I REDACTIEADRES: HAALAKKER 32 TEL *680 COPlf BINNEN VÓÓR A3. DINSDAG 20.00 UUR DORPSAGENDA v 'vvïllêrh' 'Fell i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1976 | | pagina 1