I i r p y ii AA Ai c 5 UT i qGGp 41 REDACTIE ADZE'SHAAI AKKE» 32 TEL. 6 80 COPit BINNEN VÓÓR A.S. DINSDAG 20.00 UUR en 2 r; r, 20 DA'iUMd.o.n.d.e.r.dag....25-.m.a.a.r.t.. 1 976 f\ In het - „KRENTJE" van deze-week vindt een zakje, waar in U uui bijdrage aan de COLLECTE onze STRIJD -TEGEN DE HAR i en VAATZIEKTEN, kunt doen. Wie kent niet volksvijand nummer*1, diejaarlijks zo veel slachtoffers eist;; Daar moeten we wat aan doen? Flaar, dat "kost geld,* voel geldc Steunt daarom de aktie van de NEDERLANDSE HARTSTICHTING 'C i L De kinderen, die het krentje aan uw huis bezorgen, komen vrijdag de zakjes bij U ophalen, HARTELIJK DANK, V li - li O V U!\ï VT?* ï'r;v" i .v.r. -j 1 j "5 t -V N »i er n va n

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1976 | | pagina 1