drtir OIRLO'S DORPSBLAD Op maandag 22 maart a.s. is er gelegenheid de kleuters voor het nieuwe schooljaar 1976-1977 op te geven. Dit houdt in s de kinderen die v66r 30. juni 1977 4 jaar worden. U kunt hiervoor terecht tussen 4 en 5 uur op de kleuter schoolc Bij verhindering is het mogelijk Uw kind dinsdag 23 maart na schboltijd (15.45 uur) alsnog op te geven. MEDEDELING KLEUTERSCHOOL Zoals U wellicht weet, is de schoolarts afgelopen week op school geweest. De oudste kleuters hebben een algeheel onder zoek gehad en zoals de assisténte v.d. schoolarts ons beloofd heeft? zullen de jongste kleuters nog dit schooljaar., waarschijn' lijk in juni, een onderzoek krijgen wat betreft ogen en oren* De leidsters In de komende maanden zullen de volgende informatie-bijeen komsten worden gehouden voor de gemeenteraad en de Venrayse bevolking XXX Gp 3D maart in Zaal "In den Engel" over de aanleg van 'Rijksweg 73. XXX Op 13 april in de fnyer v#d, schouwburg over de aan kleding v,ht' gebied tussen de Grote Kerk en het voormalige klooa tercomplex Jerusalem (en informatie over singelstruktuur) XXX Gp nader te bepalen datum (in overleg met dorpsraden uit Difclo en Oootrum) een informatie-avcnd over de plannen to'c vent ioina 1 i ->Hi.r•*-rf -• 7t v 'r\ tl.5 i*Vannen"(Zaal Ronoen) REDACTIEADRES: HAALAKKER 3? TEL. 680 COPSE BINNEN VÓÓR A.S. DINSDAG 20.00 UUR Jrg. ...7.nr.1.9. DATUM...4afwie-rd-•.•••••1-8 -maart 1 976 OPGAVE KLEUTERS VOOR HET NIEUWE SCHOOLJAAR

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1976 | | pagina 1