I r\ I LI V KS LRedactieadres j Haalak donderdo 12 februari 1976 7 nr.14 Haalakker 32 tel. 600 Copie binnen vóór dinsd. 20.00 uur o a.s. Zat:erdag 14 februari staat het ALDEUIEVERBAL op het programma. De leden van de earnavalc vereniging en de blaaskapel worden rend 8 uur bij Marjaq verwacht. Dinsdag 17 februari verlenen .de blaaskapel het „TRIO LOS MOKKCS" en de. carnavalsvereniging hun medewerking aan de 0IL0SE BEJAARDEN CARNAVALSAVONDRaad en blaaska pel worden om 8 uur bij Mar.jaq (achterom) verwacht» Ouk dit jaar zal' op 'carnavalsoinsdag de traditionele B0EREJRULLUFT weer plaatsvinden. Degenen die dit jaar als medewerker aan de boerebrulluft willen meedoen kunnen zich opgeven: Past. Gerardstr, 13, tel. 624» FOTO'S van .het 4x11 Jubileumbal zijn verkrijgbaar bij Hebing 5/1,75. ("Uit eraard alleen tijdens de uren dat de u/inkel open i's l I aq 14 febr. Aidewievi zaterdag dinsdag 1 17 febr. maandag 23 febr. maandag 23 febr. 29 febr. 1-2 mrt. donderdag 11 mrt. vrijdag 12 mrt. erbal. Bejaarden Carnavalsbal Oirlo. Bejaarden Carnavalsbal Venray, Limcc sektie-vergaderingo Carnaval L.V.B. Ontspanningsavond. D.I.S. JEUGD Ouderavond. DATA VOOR DORPSAGENDA: GERTRUDISSTRAAT 22 TEL.683. *7" 1^ f~? f\l I J F~ Oirlc's durpsblad jrg carnavals festiviteiten dorpsaqenda: KOMT ALLEN NAAR HET ALDEWIEVERBAL H

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1976 | | pagina 1