DONDERDAG-8 DANÏÏARI 1976 Oirlo's dorpsblad □AARGANG 7 NR, 9 I ALLE OUDERS VAN SCHOOLGAANDE KINDEREN WORDEN UIT GENODIGD VOOR DE OUDERAVOND DINSDAG 13 JANUARI 1976 IN ZAAL "DE RUIF" OM 20.00 UUR I AGENDA j I i 1# Openingswoord door de voorzitter# 2, "Ouders en school" door Dhr# A. Hijl - directeur van de LTS te Venray# 3# Pauze 4# Gelegenheid tot het stellen van vragen# 5# Verkiezing van een oudercommissie# 6. Slot De laatste weken hebben we als schoolbestuur en leerkrachten vaak de opmerkinggehoord s"WAT WILLEN 0ULLIE TOCH HET DIE OUDERVERENIGING 7 ALLES LOOPT GOED I" De krant bericht wekelijks over ruzies tussen school en oudersa EN TOCH WILLEN 3ULLIE OOK ZO'N VERENIGING 1 WAAROM Als ik wat wil weten over mijn kind kan ik toch op school te recht Wat wil je nog meer Ik wil de school ook wel holpenf aio het daarom gaat HAKE Niets 1 7 1 Daar leren de kinderen taal, rekenen enz# en thuis doen wij zelf de opvoeding# Van onderwijs heb ik geen verstand, duo wat heb ik. met die school te maken 7 Toch vraag ik me wel eens af waarum#o?«0e7 (vult U zelf maar uw vragen in Zie jewelro«cWe hebben elkaar echt wel nodig vrr m.g ZcOoZo i i t 1 - OUDERAVOND OUDERPARTICIPATIE i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1976 | | pagina 1