- - - oudervereniging J/ [DCT/\ T li Lirlo'c .dorpsblsd jrg. 7 nr. o Roda.c tiacu-rssi Haclakkor 32 Copie binnen vóör dinsdag 20,00 uur. BI3 HET VER3CHI3iJZN VAf! DTT LUPIER 'T LAATSTE KRÉÏJT3E VrtN OIT 3AA3, VOELEN UI3 ONS VERPLICHT ALLE ADVERTEERDER 3, VERENIGINGEN EN /.I LE VERGE RE MEDEWERKERS OMixlK TE ZEGGEN VOürt JE PRETTIGE i..i.i£NWEüKlUG, ÜIE !aJ hu T AFU-LjPEN-3AAR MOCHTEN, ONÜtR1- V INDEN "ET "T"1 TM "Trt«t rrerPL^ unno ptt n|_nn rrn vr rrrn mfsn-TTK nr. RICHTGEVING TE VERZGRGEN. OOK VUOR HET 3AAR 1976 HOPEN UI3 OP UW MEDEWERKING TE KUNNEN REKENENZODAT UI3 ONZE LEZERS 'T DORPSNIEUUS KUNNEN BIEDEN. TEVENS MAKEN UI3 VAN DEZE GELEGENHEID GEBRUIK OM AL ONZE LEZERS EEN :- -• GELUKKIG EN VOORSPOEDIG 1976 TE WENSEN. REDAKTIE 0 V. -Het- Schoolbestuur heeft U,ouders,in verschillende artikelen in het Krfentje informatie verschaft over het nut van e: n Oudervereniging.Eind november hebben alle ouders in dit blad een kandida.tonf'ormulier kunnen vindon om kandidaten, *- dan u-el zichzeff'kandidaatte st-Hen voor het comité, dat samen met het school» bestuur1 en leerkrachten aan hot werk gaat om tot een fijne samenwerking "tfe komen. Onderstaande kandidaten hebben zich tot nu toe aangemeld of zijn door derden kandidaat gesteld. Hi*. L'aars Gertruuisstr10 Mevr. Croek,v.d.-Tervoert Castenrayseweg 26 Mevr. ClassensvSwinkols Elakterueg 4 Hr. Colbers ülakterweg 4a i.evr. Üijkmans-Hossling Hogeweg 10 Hr. Ewals PastGerardsstr11 Hr. Gooren Gunhookweg 10 Mevr.Houwen» Darten Zandhoek-caravan ■■Mevr. Lieropvan-Smits Hogeweg 8 Mevr. Nellen-Peeter's Castenrayseweg 5 Mevr. Peters-Spierings Gunhoekweg 15 Mevr.- Steeghs-Houwen Gertrudisstr7 Mevro Versleyen-Kuypers Hogeweg 6 hr. Wijnhoven üoddenbroek 20 hr. Zanders Zandhoek 11a ALLE OUDERS VAN SCHU LGAniiDE KINDEHEN WORDEN OP DINSDAG 13 3mNU"RI 1976 IN' -ZAAL "DE RUIF" VERWACHT, ÜP DEZE AVUNU WORDT UU .OUDERVERENIGING OPGERICHT. U kunt nog altijd kandidaten schriftelijk bij het Schuulbostuur melden. TOT, DI..SÜAG .13- 3AMUARI 8M 20 .00 UUR1 t 1 I Alle inwoners van üirlo wensen wij een VOORSPOEDIG 1976. Schoolbestuur en Leerkrachten van scholen. Donderdag 15 januari a.s. vergadering middenstand. 20.00 uur Café"Bar. Hulleman. agenda volgt, MEIS3E5GILDE3 januari hebben de Zonncpitjes club. De leiding wenst alle leden en ouders een Zalig .1976 toe. De Leidsters. WILLEM - TELL. - Dinsdag 6 jan. naar Griendtsveen w.k.-vertrek 19.30 uur. Zaterdag 24 jan. - schieten te Castenray is 3 april geworden, 1e groep 16.30 uur - 2e groep 19,00 uur. 12 febr. - donderdag Koningslust thuis - begin 20.00 uur Zaterdag 14 febr. naar Bakel - vertrek 15.30 uur. Gaarne dit bij de wedstrijd kalender houden, i donderdag 1 januari. 1976. i r """'WaWdTdate'n 1 •- I u i r\ iV u

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1976 | | pagina 1