donderde 27 november 1975 a Zondag 30 november ars0 zal onze drumband in de 'le afdeling Tsmboerkorpsen uitkomen bij de Limburgse Kampi oenschappen te Venray (Sporthal "De.Wétteling" Bekendmaking van de ppijzen is om ca0 16*30 uur a Wij wensen onze drumband vecl_succes in dit kampieonschapwaar de con*- currentie erg groot is0 Supporters worden verzocht tijdig in de sporthal aanwezig te zijnc Bij hot behalen van een 1e prijs mogelijk c hoger succes zal de fanfare 3s avondsorn half negen een sere— rede brengen aan de drumband bij Marjacq0' Het bestuur Zondag af.e0 30 nov0- gaan te naar l/cnray cm te pro beren voor do 2e keer de Limburg-se kampioenswimpel naar Oir- lo te haler.oHet zal voor ons niet gemakkelijk zijn om dit waar te maken,, Elchter met Uw steun en aanmoedigingen - op welke wij in het verleden ook steeds hebben kunnen rekenen zeilen wij ons geruggesteund voelen0 - Als, we nog eens terugdenken aan het Sondscon- cours l'h"LP7ün'ëh:rvöti.r'enkele jaren terug, dan menen wij dat dit ook nu weer in Vcnray het geval zal zijn* Wij willen ons ten opzichte-van de gehele Oirlose bevolking waarmaken in Uenray en daarbij is Uw steun onmisbaar0 Uw aanmoedigingen zijn voor ons een onmisbare st&mulans voor dit optreden^ Laten we er nog eens een ouder wets Oirlo's gebeuren van maken. De jongens van de Drumband Oirlc* s ciorpsblad jrg Redactieadres 'Haclakkd Gopic binnen v<5<5r a.s. - 20 uuro 7 nr r 32 dinsd Zccj zal als eerste korps optreden in deze afde ling rond cac 1.5AÜ0 uur0 r f .tv. 1 LIMBURGSE KAMPIO ENS C.H A PR EN JAMBQEFL<mPSEN_ f 0 i SUPPORTERS" MP DRUMBAND

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1975 | | pagina 1