OIRLO'S DORPSBLAD jrg. 7 nr. 2 REDACTIES HAALAKKER 32 tel. 680 COP IE BINNEN VOÖRQINSD. 20 UUR. OQNOERD. 20 NOV De uensen t.a»v. de nieuwe basisschool en de daaraan verbonden gemeenschapsruimte zijn schriftelijk aan de gemeentelijke instanties doorgespeeld. Uit de hierop- volgende gesprekken kwam naar voren dat: a) een 5-klaseige basisschool, gezien de prognoses voor de toekomst, geen haalbare kaart is, b) er wel een 4-klassiqe basisschool met mogelijkheid uitbreiding komt c) de 2-noodlokalen zullen verdwijaen on dat een of t'jjee klassen tijdelijk een onderkomen zullen krij- gan| waarschijnlijk in de huidige basisschool of in de kleuterschool. d) de gemeente positief staat t.a.v. een extra grote gemeenschapsruimte bij de nieuwe basisschool! 1 c) de subsidie voor het bestaande gemeenschapshuis op de agenda van de raad is gezet, op 25 nov, wel met daaraan verbonden de voorwaarde dat de verenigingen die nu vaste avonden van het gemeenschapshuis ge bruik maken-.'dit ook„ in. de toekomst zullen blijven doen c $28 Gezien de gunstige,ligging, het ontbreken van goe de alternatieven en het algemeen belang stelt de dorpsraad zich voorlopig positief op toS.v. uit breiding van het industrieterrein tussen Oostrum en Oirlo." Er zal echter kritisch qelet dienen te worden op de hele gang van zaken: a) geen „vuile" industrie b) bestaande groen zoveel mogelijk handhaven. c) een ruime groengordei rondom het industrie gebied. U/ij hopen hierop een openbare dorpsraadvergadering na der op; terug te komen. De komst van een.i groot qlastuinbouwbedri jf tussen Dir- lo en Castenray is voorlopig van de baan. (vervolg) >T KRENTJE DORPSRAAD -NIEUWS -«■■■II iiini» Jumm lil mm .1. li m ■mr nm m».- na 11 «■■■.■.«■■mui i m m. »--

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1975 | | pagina 1