Oirloy s rdorpsbladjrg* 6 nr.« .49 RedactieadresHaalakker 32 tel* 680 Copie binden vóór a,s* dinsdag 20 uur donderdag '50 okt„s* Kontaktbijeenkomst besturen van - Oirlose verenigingen* novembét^- DIS Donateursaktie donderdag 6 nov: L \/-»BBedri jf-schap voor he;t - slagersbedrijfö 11 en 12 novs Lol/-sBc Erwtensoepaktie 15 en> 16' nov's Mis-sienaaikring Tentoonstelling donderdag 20- novs LV/B Gewestelijk Arbeidsbü- - re au*i vrijdag 28 novs - DIS' Dropping A-1 B1 en C1 D A T A VOOR DORPSAGENDA's GERTRUDISSTR A AT 22', tel 683, x x x x x xx x-x-x-xx-x-x x x xxxxxxxxxxx 1 - dorp sai ft 4 de redactie van 't krentje FeLici teert Fan Fare ons genoegen" met }t behaalde sues es -•*•••!•

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1975 | | pagina 1