Oirlo's dorpoblad jrg. 6 nr. 46 Redactie: Haalakker 32 tel» 680 Copie binnen vóór dinsd. 20 uur. donderdag 8 okt A.S. zondag 12. oktober komt burgemeester Schols van 11.30 uur tot 12.15 uur naar "De Ruif" om afscheid te nemen. De burgemeester heeft er de voorkeur aan gegeven zonder veel bombarie gewoon ongedwongen tussen de mensen -afscheid te nemen. Vandaar de volgende proce dures - Muzikaal welkom door de fanfare. - Kort woordje door v.d. Sterren en aanbie ding van een klein kadootje. - Ongedwongen „receptie". - Muzikaal uitgeleide door de fanfare. Wij verwach-ten d'at vele Oirlonaren van deze gelegen heid gebruik zullen maken- om de burgemeester een warm afscheid te bereiden. a.s.Dins-dag 14 oktober om 20.00 uur in "De Ruif) AGENDA DORPSRAADVERGADERING: 1. Opening en notulen. 2. Verkiezing nieuwe leden 3. Enquete Leefbaarheid Kleine Kernen. 4. Huidige en nieuwe Basisschool-Gemeenschaps- - - ruimte. T KRENTJE DORPSRAAD- 9 mededel ingen OPEN BA RE PA EN DORPSRAADVEROADE- Rl NG. m

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1975 | | pagina 1