f CO HISTORISCHE TENTOONSTELLING TE OIRLO. Op zaterdag 11 en zondag 12 oktober a.s. zal te Oirlo in het gemeenschapshuis, Deputé Petersstraat 4, een tentoon stelling zijn ingericht die de geschiedenis van Oirlo en Castenray tot onderwerp heeft. De tentoonstelling die op zaterdag 11 oktober om 13.uur 45 zal worden geopend door de heer J.A.A. van Gers, wethouder van jeugd- en sportzaken en culturele aangelegenheden van de gemeente Venray, is georganiseerd door de Geschied- en Oudheid kundige Kring Venray en omgeving in samenwerking met het gemeentebestuur van Venray. De tentoonstelling - die gratis toegankelijk is - kan worden bezichtigd op: zaterdag 11 oktober van 15.00 - 21.00 uur; zondag 12 oktober van 11.00 - 21.00 uur. Een kerkdorp van Venray dat doorgaans weinig publiciteit heeft, vraagt thans op bescheiden wijze de aandacht. Een aanleiding voor de kleiixe historische tentoonstelling over Oirlo is er niet; er is niets te vieren of te gedenken. Het is er enkel om te doen iets te tonen van de geschiedenis van een dorp met een zeer oude geschiedenis en een eigen karakter. Ik sprak van een kerkdorp, maar dit is een degradatie, want het is pas in 1800 dat Oirlo met Venray één gemeente is gaan vormen. Tevoren was het eigen heerlijkheid, en na de komst van de Fransen in 1794 nog zes jaar lang een afzonderlijke gemeente met eigen burgemeester, wethouders en raad. Van dat oude Oirlo wil de tentoonstelling een voorstelling proberen te geven, zo goed en zo kwaad als het kan. En het moet meteen gezegd worden: veel kunnen we niet meer laten zien. Dat heeft niet aan de ijver van de organisatoren gelegen, die met veel toewijding verzameld hebben wat nog bijeen te brengen viel. Maar de ramp van 22 november 1944, toen Duitse sprengkommandos de toren van de kerk deden vallen, vernietigde niet alleen een eerbiedwaardig romaans monument, maar tegelijkertijd een hoeveelheid archiefstukken, die daar - veilig voor brandgevaar - in een grote kist lagen opge borgen. Een vergeten schat, waaruit helaas nooit geput is, maar uit de losse mededelingen van mensen die er toevallig eens in geneusd hebben is op te maken dat hier een zeer oud en zeer belangrijk archief verloren ging. En waarschijnlijk was dat niet alleen een kerkarchief, maar ook een dorpsarchief. Dat is niet ongewoon. De kerken met hun o\ og r-s co LD v-i LJ O hi CJI Cl «2 1 Ql 1 fi I CJ| CC ■K - i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1975 | | pagina 1