ïi i j i donderde 4 s'ept© 1975 Oir-io' r> dorpsblad jrg0 6 nr0 Redactioadr0 s Haalakker- 32 -téi—6S-0 S-op. ie -binnen kv£6r dincd. 20 .uur MEDEDELINGEN FANFARE QMS GENOEGEN" Op zondag 7 septc a c 3 0 zal onzo fanfare haar medewerking verlenen aan do Muziekfeesten van Fanfare "Eendracht" tg rirldereic bij gelegenheid van haar 50-jarig bqstaagsfegst9 Cp voornoemde zondag zal fanfare "One Genoegen" een echtend^ concert verzorgen in do feesttent nabij de kerk te Meldercio0 Tijd van optreden is gepland om"i2o30 uure n Vorders medewerkenden aan dit ochtendconcert z de harmonie uit Lottum 5 de Harmonie uit Belfold en de HarmO' nie uit Sevenum0 bJij verwachten dat menige supporter van onze fanfare zal nee' gaan naar dit concert. Op de medewerking van alle leden wordt gerekende Vertrek ui terlijk kwart v<5ór twaalf bij Marjacq. KLEUTER- EN BASISSCHOOL Uw kind op de eerste klas- Welke leer- en - hulpmiddelen.gebruiktde school Ik vind dat XXX meningen over huiswerk flexibel onderw lezen thuis voorlichting over psycholog, test XXX CARNAVALSVER U KOMT TOCH OOK AANVANG 20.00 UUR DE SPURRIEMÜKKE Degenen die interesse hebben om bij de te komentjkunn e opgeven bij de vorst Op maandag 15 sept# om 20 uur algemene ledenvergadering Op bij H. Rongen, Iedereen krijgt nog een persoonlijke uit nodiging, Houd deze avond vrij Op deze avond costuum meebrangen© MAANDAG 8 EN DONDERDAG 11 SEPTEMBER 0UDERAV0 N".D MET INFORMATIE OVER t V' r-^-y -•! H 1 -rï» n v "1 r L J r" i< RAAD v. 11 «w-v 1 1 y-1-1»

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1975 | | pagina 1