,T l/PFMT IF Oirlo,s dorpsblad jrg, 6 nr, 35 I I I I n IV_ylRedactieadres t Haalakker 32 tel, 680 donderd, 24 .juli 1975Copie binnen vtftfr dinsd, 20 uur Het Jeugdbestuur van de voetbalvereniging DIS zoekt met de groot ste spoed enkele JEUGDLEIDERS, die onze jonge voetballers 1X per week willsn trainen en dan zaterdags de jongens willen begeleiden bij de voetbalwedstrijden. Als er geen leiders bijkomen, zal het bestuur genoodzaakt zijn om enkele van -de. reeds opgegeven jeugdelftallen te moeten terugtrekken. Hetgeen betekent, dat er veel jeugdig voetbaltalent verloren zal 9aan* Wet Oeugdoestuur DIS Vaorz, R, Steeghs DIS AFDELING JEUGD Voor aanvang van de training zie aanplakbiljet bij Marjacq, Met de vriendschapp* wed strijden beginnen wij op zaterdag 2 augustus a,s, Willen alle jeugdvoetballers die een-èricot thuis hebben v,d, voetbalclub dit bij hun oude leiders inleveren, Zaterd, 14,00 PI, Huwelijksrnia bruidspaar Bardoel-Bot9, 19,00 Gez, H,Mis maandd, Lamberdina Baten—Rongen Zondag 8,30 Gez, H,Mis St, Ger, Friesen en Anna Maria Kemmelings, 10,00 Hoogmis Hendr, de Mulder Maandag 8,00 H,Mis Dinsd, 8,00 H,Mis bJoensd, 8,00 H.Mis Gerrit Geurts Donderd,19,00 H,UUR waaronder gez, H,Mis St, Anna Louisa Bos Vrijdag EERSTE VRIJDAG V.D, MAAND FEEST H, HART 19,00 H,Mis Leonard Geurts Zaterdi 19.00 Gez. H.Mis Tenq en Uim Steeqhs COLLECTANTEN Zaterd, 19,00 G,Voesten Zondag 8,30 3,Peeters 10,00,Fr, Verstappen MISDIENAARS zondag 8,30 3,Schepera-J,Ku8ters 10,00 G,3acobs-R,Direks maand, 8,00 Gebr, Nellen dinsd, 8,00 Gebr, 3anasen woensd,8,00 R,v,RiJswiJck -S,Nelissen donderd 19,00 W,Op 't Veld - S,de Nijs vrijd,19,00 H,Baltussen - M,Martens zaterd19,00 Gebr, Nelis3en KERKKOOR REPE TITIE vrijdagavond 20,30 uur in de kerk ZATERDAG EN ZONDAG NA DE MISSEN KERKDEURCOLLECTE VOOR HET KINDERVAKANTIEWERK, 1, Klap van autoaanhangwagen. Tegen beloning terug te bezorgen bij B, Philipsen» Roland 2 Ca9tenray tel 2B0 2, Damesfiets - merk Gazelle - vermist bij de bar van Classens, Gaarne terug te bezorgen bij Ans Nelissen# Hoofdstraat 26 t tel, 220 EEN MAKELAARSKANTOOR VAN SOEST HENSENIUSPLEIN 1 VENRAY TEL. 04780-3636 ZI3N ER NOG VERSCHILLENDE KERKDIENSTEN TE KOOP IN HET UITBREIDINGSPLAN HAALAKKER IS MEN BEGONNEN MET DE BOUW VAN 10-TAL SEMI—BUNGALOWS, VAN DIT AANTAL ALLE INFORMATIE EN INLICHTINGEN KUNT U VERKRI3GEN BI3 l

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1975 | | pagina 1