T/ nrr KIT I P" Oirlo*s dorpsbl£d-:jrg0 r \r\ Ll N IvJL Redactie, -HA A LAKKER 32 Het Comit(5 Kindervakantiewerk is met haar voor bereidende werkzaamheden bijna weer klaar0 Het programma is bijna ronc! en rio kinderen hebben zich weer massaal aange« meid om mee te uoe-n (ongeveer 1050-. kinderen) Om deze. kin deren goed te kunnen begeleiden*- hebben we elke week.onge veer 05 personen sran 16.. jaar-en ouder nod'ig0 l'ia deze dringende oproep in alle Uenrayse dorps- on wijle blader, hopen wij deze 110 leiders, en leidsters bij elkaar te krijgen* U kunt zich de komende uosk* maar'"liever neg vandaag als morgen bij onderstaande adressen opgeven0 Tevens hebben wij voor de' activiteiten van 'de beide woensdagen 23 en 30 juli telkens een 3ü-tal dames cf oudere meisjes nodig? die tijdens onze WERKWINKEL kunnen assisteren bij het bakken van pannekoeken j het verven., bij de modeshow enzc Wij hopen -dat wij ook op- hun medewerking mogen rekersnj en bij deze helpsters denken wij* speciaal aan moede van indererij, die een v^do1 weken meedoen; die geen tijd heb ben om een hele week als leidster >me-e- te *doens maar die toch wel eens willen kijken wat 'hun 'kroo&t' zeads allemaal doet* Zij kunnen zich ook op een van onderstaande adressen opgeven Wij hopen dat deze dringende 'oproep voor leiding en helpsters succes heeft en dat Uw kinderen mede dankzij Uw hulp twee fijne weken zullen hébben0 Opgave-adressep s Wa Michiels St„ Catharinastr* 13 Leunen h x- - telO 3223 Pleur. Thielen Haalakker 28 Oirlo tel0 389 KRENT3E VERSCHIONT NIET DE EERSTE 2 WEKEN VAN DE MAAND 3ULI. WILT U DAAR REKENING MEE HOUDEN'. IJ-I donderde 19 iuni 1985 6 nr« 32 tel„ 680 Copie binnen vWr dinsd0 20 uur O C 0.9 O O O-O. O C ,C O C O O 0 O C .hulp fevnaacic i I U. jf, f

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1975 | | pagina 1