BEJAARDENVERENIGING - Hst uitstapje is gepland op woensdag 18 juni« We vertrekken om 9 uur per bus aan de kerk0 Zorg allen op tijd aanwezig te zijn* WELPENNIEUWS Donderdag, vrijdag en saterdag on.17o00 uur aan do GiXwell hut zijïio Zorg dat de - fiets in 01de is en kom in uni~ formc De welpen? die nng geen uniform hebben graag een T-shirt of blouse in kleur vcdc welpenc Ac30 zondag is de laatste dag v0d0 vierdaagse© Eat tijdstip van vertrek hoor je nog wel van de leidsters Verder is er a0s0 dinsdag horde om half zeven,-, SPIO-NIEUWS Acs0 zaterdag zijn aandcfe beurt Ficvrö Drabbels en Hevrc Peters o MEISJESGILDE Smurfjes vrijdag 20 juni - Duveltjesi vrijdag 13 juni Rakkertjessdonderdc12 juni Zohnepitjesszaterd021 juni IJEUlii5 VoDo KLEUTER- EN BASISSCHOOL meivakantie v.5da kleuterschool is gepland van. 27 juni t/m 10 augustus do zomervakantie van de basisschool is van 23 juni t/m 10 augustusc Op het einde van dit schooljaar ontvangen da ouders van de leerlingen van de kleuter- en basisschool een informs- tieLoekje over allerlei zaken? die belangrijk, zijn voor het schooljaar 1975-1976Op 11 augustus starten we weer met dezelfde samenstelling van do teamc0 Z_2J!]JLfLS_I_£LP==1I====LJ=i===I=2=J 2T KRaNTJE ZAL DE EERSTE 2 WEKEN VAN JUal NIET VERSCH Ï3NEN 0 VANAF HALF JULI TOT HALF AUGUSTUS VER SCHIJNT '1 KRANTJE BIJ HET F3^3OURNAALr NR e 31 tolo 680 dondeydo 12 juni* 75CopjLg' binnen voor dinscU_2Q_ujjr 1/npM I I PT 0irloss dorpsblad jrgc 6 r\ r\L_IN \J L_ R&daktie 2 HAALA.KKER -32, te 13 I I'" -TflH II I ^«IMI I II ■■III II I I i^»i' 1 mmpmama 4 rV [in j n fTi itt^j rao—. •«■«■H»»-1

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1975 | | pagina 1