donderdag 22 mei 1975 OirloTs dorpsblad jrg.6 nr* 28 Redactie HAALAKKER 32 tel»680 Copie binnen v<5<5r dinsd# 20 uur SUCCESSEN DRUMBAND- EN FANFARE T E H A M 0 N T :(B.) Op de Mars- en Showwedstrijden der Lage Landen te Hamont (België) werd door onze drumband.'-ecrfanf are een uit stekende prestatie geleverd in een zger.groot internationaal gezelschap- In de middelklasse marswedstrijden behaalde onze drumband met 93,75 punten van de maximaal 100 te behalefï punten) een EERSTE PRIJS MET LOF DER OURY» Van"de 14 deel nemende verenigingen in haar afdeling' eindigde zij als 2e. Slechts 1 korps wist met 96 punten onzé dtumbaftd van de hoog ste plaats te verdringen,, In de middelklasse marsmuziekwedstrijden behaalde onze fanfare een EERSTE PRI3S met 87y75 punten en werd daardoor de HOOGST GECLASSIFICEERDE in deze categorieHiermede ver wierf zij de prijs welke geschonken werd"door de Prov0 Limburg (B,) n-1. een wandschild met het wapenv6de provincie* PEELT0ERN00I TE SOMEREN-HEIDE Op zondag 25 mei a,s. neemt de fanfare-deel aan het Peeltoer- nooi welk georganiseerd wordt door dé fanfare te Someren-1 Heide*. Het optreden van ons korps isvastgesteld om ca» 16C00 uur.Omdat de korpsen een half uur \j66r optreden aanwezig moe ten zijn, is de vertrektijd om half 3 precies0 Er rijdt een bós, zodat de leden v.d» fanfare hiermee kunnen reizen* De supporters we- verwachten er velen) moeten op eigen gelegen heid reizenc Repeptitie fanfare s Als laatste voorbereiding op het Peel- toernooi is vrijdagavond a.s, om 20*00 uur een repetitie in het Gemeenschapshuis» üiij verwachten alle leden Repetitie drumband t vrijdag 19*30 zaterdagl8*00 zondag 10.00 dinsdag 19*00 uur (alleen leerlingen) uur uur (Dit-geldt tot 29 juni ^1 975) i -

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1975 | | pagina 1