Doordat ons £2- elf talzelf ruim won en medekan*» didaat Venray E8 verloor is het E2—elftal kampioen gewor— den in haar groep. Hiervoor hulde aan de allerkleinsten en zeker ook aan leider Harris Nabben, die zijn pupillen in korte tijd de beginselen van de voetbalsport bijbracht. PROFICIAT 30NGENS.. MEDEDELINGEN FANFARE-DRUMBAND ONS GENOEGEN Reis naar Hamont op 2e Pinksterdag 19 mei a„st Vertrek bij Marjacq om 13.00 uur. Het optreden v.d. drumband bij de marswedstrijden is om ca. 16.00 uur. T Het optreden v.d; fanfare bij de marsmuziekwedstrijden is om ca. 18 uur. Bekendmaking v.d, prijzen in de middelbare afdeling waarin onze vereniging uitkomt, is om*ca. 20.00 uur in de feesttent nabij het concoursterrein* Nadere mededelingen inzake het vertrek vanuit Hamont volgen tijdens, de reis in de bussen. - Iedereen zorgt op tijd aanwezig te- zijn. De leden van de fanfare, en drumband ontvangen te Hamont een bon voor een lunchpakket. De supporters zorgen voor eigen eetgele genheid. Peeltoernooi te Someren-Heide op 25 mei a.s. Onze fanfare zal op het Peeltoernooi te Someren-Heide optreden om ca. 16.00 uur fs middags. Vertrek per autobus bij Marjacq. Vertrektijd wordt nog nader bekend gemaakt. - - 4 Op Uw al-Ier medewerkigg wordt gerekend. Vrijdag 16 mei schieten van 15 pijlen. Daarna ledenver gadering over het houden van de 2e Bondswedstrijd in de loods, op .24 en 26, mei ♦.Willem Teil schiet de 2e B.W. op zondagmorgen om 9.30 uur. - f donderdag 15 mei 1975 Oirlo's dorpsblad jrg. 6 nr. 21 Redaktie r HAALAKKER 32 tel.68C Copie binnen v<56r dinsd. 20 uuï Het bestuur WILLEM TELL 4 - 2 K-REN I JE

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1975 | | pagina 1