I i'\ R F" A' T I Oirlo's dorpsblad jrgc6 1 s 1Redaction Haalakke? 32 tslo 660 Copie binnen voor dinsdag 20 uure Donderdag 24 april 1975 In her Krentje van da vorigs week yas reeds hot qahe— ie programma van kot komende weekend bekend gsmaakt f en wel als volgti Vrijdag 25 aprils CONCERT en MUZIEKAVOND aanvang 0 uur o Zaterdag 26 aprils CONCERT en MUZIEKAVOND aanvang 8 uur o Zondag 27 aprils VLOOIENMARKT - ANTIEKMARKT - FANCY FAIR aanvang 13oü0 uur DIVERSE ATTRACTIEFS o t Veiling antiekmarkt aanvang 15eGQ uur. Tijdens deze antiekveiling zal ook de voetbal welke bij de wedstrijd van het kampioenschap door D#I0S« werd gebruikt worden geveildo Deze voetbal is voorzien var alle handtekeningen van da spelers van D„Ia30 aan de drumdand geschonken vanwege hun opluistering bij deze wedstrijd;? Vela voetbal supporters zullen onget twijfeld een bod wagen om deza bal te bemachtigen,, -..?Yonds ofn uur als slot de DRI_VE - IN - DISCD- THCJLii® Hebt U al een of meerdere avonden gereserveerd? De leden van fanfare en drumband worden verzocht om steads tijdig in de loods aanwezig te zijn, voor hun optreden tijdend de muziekavonden, en voor hot uit voeren van da werkzaamhedene F AN F PRE - DRUMGAND tsDNS GE ?M 0 E G F. N 0 u* m C-» «a 3-^mMtBauau wu>WaaiKl C)Q. v- to en re muziekt ees ten. HET BESTUUR

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1975 | | pagina 1