57" n.Wt\ I ~T~ IIOirlo's dorpsblad jrg.6 r\ r\ L /V I J L nr. 18 Redacties HAALAKKER 32, tel# 680 Copie binnen vóór dinsdag 20 uur donderdag 1^3 maart 1975 AAN OUDERS EN BELANGSTELLENDER. Ook dit jaar zullen de kinderen van de 2e klas weer hun Eerste Communie doen# Om hiervoor met de betreffen de ouders een gesprek te hebben willen we graag maan dag ac8o om 7 uur in zaal Rongen bij elkaar komen© We zijn intussen op school al met de voorbereiding be gonnen© Deze wordt verzorgd door pastoor en LeDuijn* Daarbij wordt gebruik gemaakt van de methode „Tisn stappen met kinderen op weg naar de Eucharistie"Hier in vinden we suggesties voor zowel school als ouders 0171 samen deze voorbereiding te doen0 8ij deze „10 stap pen" horen een 10 - tal kaarten? welke door de kinderen thuis en op school verwerkt worden© Deze 10 stappen zijn op de volgende wijze opgebouwd* 1) Kijk eens om je heen» .v 2) Daar staat ons huis© 3) Gelukkig, we wonen er samen© 4) Samen delen# 5) Samen bidden 6) Kom er in? je bent welkom© 7) Lib zijn in de wereld niet alleen© 8) We vieren dat we met velen zijn® 9) Brood om te leven® 10) Dank u wel© We hopen bij het gesprek beide of een van de ouders te mogen begroeten© Lo Duijno EERSTF C o udena vond

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1975 | | pagina 1