X_^ 6 nr0 17 teld 680 Copiè binnen véér dinsdag 20 uur I j/DP- l\l jP~ Oirlo1 s dorpsblad jrg. 6 f I LV I IRedactie s HAALAKKER 32, donderdag 6 maart 1975 VAN DE. NIEUWE KLEUTERSCHOOL ALLE OUDERS EN BELANGSTELLENDEN WORDEN BIO DEZE UITGENODIGD OP ZATERDAG 0 MAART A.Sa VOOR DE OFFICIËLE OPENING VAN DE SCHOOL. U UIORDT VERWACHT OP DE RECEPTIE VAN 11 TOT 12 UUR, WAARBIO U TEVENS DE SCHÓÓL KUNT BEKI3KEN. xxxxxxxxxx BIO DEZE WILLEN WIO IEDEREEN DIE OP WELKE MANIER DAN OOK GEHCLPEN HEEFT DI'3 HET CVERHUIZEN EN INRICHTEN VAN DE NIEUWE SCHOOL HARTELI3K BEDANKEN. BESTUUR EN LEIDSTERS MIDDENSTANDSVERENIGING GIRLQ Donderdag 13 maart a.s. om 20 uur zal de heer M. van Meijel in Café van Dijck te Oostrum een lezing houden over de leef baarheid van de middenstanders in de kleine kernen. ONDERLINGE PAARDENVERZEKERING De algemene jaarvergadering zal.gehouden worden op dinsdag 11 maart a.s. in Café Martens te Leunen. Aanvang 20.30 uur X. OPENING

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1975 | | pagina 1