I donderdag 30 jan© 1975 Oirlo-s dorpsblad jrg. 6 nr© Redactie s HAALAKKER 32, tel Capie binnen v5dr dinsdag 20 12 L m$x ««['WIaJ AA'AA-A [feil» \V,V; HEEFT U ONZE NIEUWE KLEUTERSCHOOL A-L GEZIEN 7 NEE, DAN MOET U GESLIST EENS KONEN" KICKEN U -VINDT U HET GEEN PRACHTIGE AANWINST VOOR ONS DORP BEGIN MAART WORDT DE SCHOOL OFFICIEEL GEOPEND© U HOORT DAAR NOG MEER VAN, WEET U DAT U MEDE DE NAAM VOOR DE SCHOOL KUNT DE DENKEN* DOET U ALLEMAAL MEE DE INZENDER WIENS OPLOSSING GEKOZEN WORDT KRI3GT EEN WAARDEBON VAN ƒ25,- Vil.lt U onderstaand strookje in en lever dit \/66v Carnaval in bij ds klouiarschool© NAAM KLEUTERSCHOOL NAAM INZENDER ADRES INZENDER 600 uur V f\ Hfii cv I A 'W rrYin.i. hV;*- "J i r V>>\ 4 T Urn A l j v©-v. - -r- i r-v-rr ï-~- 1 r r r N or N A A M ER5CHOO t - ~x v i i r Mlèrr- i liv»v v.* -« V V- 4SÖ ULS £Sö r.=» cm

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1975 | | pagina 1