y SL—i v /V-/L_ Redactie s HAALAKKER 32, tel. 660 donderd. 16 Jan. 1975 Copie binnen vóór dinsd. 20 uur De kinderen van de baisschoel hebben de ieuod- prins 1975 gekozen. J y Er waren drie kandidaten Hans Baltissen Wim Gommans Lambert Houwen Het resultaat van de stemming was als volgt s Een overwinning voor Uim Gommans, die dus tij dens het komende Carnaval 1975 de scepter zal zwaaien over de Oelderse Spurriemokskes en Spurriemokkinnekes, Prins Uim..proficiat met je uitverkiezing en een goed carnavalseizoen zij je toegewenst, tesamen met vorst Hans en nar Lambert. £JL§,IP-R_I,g:rgJ_EJ__H_U L P In dit Krantje vindt U een folder over Oost-Priester— Hulp. De kapelwagen komt naar Cirlo a.s. maandag 20 januari om Uw giften in ontvangst te nemen. De leerlingen v.d. 6e klas van de basisschool zullen donderdagmiddag en vrijdagmiddag a.s. Uw gift komen ophalen, zodat het voor U als milde gever één kwestie is van inpakken in een doos of een zak. Mocht U Uw pakket vanmiddag of morgenmiddag nog niet klaarhebben, dan kunt U zelf a.s. maandag van 10.30- 11.30 u bij de kerk terecht, waar de kapelwagen dan staat. In de folder kunt U lezen, wat.U als gift in het pakket kunt stoppen. GIFT 1I J KRFK I IF 0iElo'a dorp.ablad jrg. 6 nr. 10 74-~§Temm e n L amb£ r w e e n Hans BgX&trgsen 3XU-8ireffimèn STEUN DEZE AKTIEDOOR UüJ JEUGDPRINS DE KAPELWAGEN KÓMT..

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1975 | | pagina 1