VERVOLG T0PSC0RERSLI3ST DIS Dij het publiceren van deze namen en doelpunten is het toch wel nuttig er op te wijzen, dat ook het voorkomen van doel punten en het strijden met een uiterste inzet onmisbare on derdelen zijn om een elftal goed te laten draaien. Daarom ook voor deze spelers van DIS een compliment voor de tot nu toe getoonde inzet in deze competitie. DIS-3EUGD Afgelopen zondag was het wederom mis met het weer. Het programma voor zaterdag 21 dec. is als volgt s DIS A1 en E1 zijn vrij. Voor eventuele vriendschapp. wedstrij den zie aanplakbiljet bij Marjacq. DIS D1 en C1 spelen competitie. Castenray D1 - DIS B1 2 uur Leunen C1 - DIS C1 1 uur DIS D1 - fleerlo D1 11 uur A er> B-spelers n J =z=-==~z=-~=z=^z=rz~:==z= De dropping, die door het jeugd- bestuur was georganiseerd, is weer goed geslaagd getuige de goede opkomst 25 jongens). Na een lange "duistere" rit werden deze jongens gedropt en moesten verschillende vragen en opdrachten beantwoord worden, voordat de hele enthousias te groep zich te goed koh doen aan de snert, die zich goed liet smaken in Stevensbeek. Al met al ziet het jeugdbestuur al weer verlangend uit naar het volgende evenement wat te organiseren valt, namelijk de kwisavond voor de c, D, en E- spelers op 1G januari HEISDESGILDE Smurfjes t donderdag 19 dec. Maandag 23 dec. om kwart over 0 leidstersvergadering. Doordat er vorige week geen berichten van het Meisjesgilde in !t Krantje hebben gestaan, hebben de Rakkertjes pas na Nieuwjaar bijeenkomst. JONGERENKOOR A.s. maandag 21 dec. geen repetitie. Vrijdag 27 dec, om half acht generale repetitie in de kerk. WELPEN Hedenavond (donderdag) kerstavond ipet de oudera en de welpen. Aanvang half acht bij Zaal Hulleman. Denk aan de ƒ3,- De leidsters

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 8