INGEZONDEN ORIEF t "In peel Qn Maas van 13 dec. j.l. staat in het artikel "Deugd, Sport, Cultuur en Rekreatie" een gedeelte over een eventuele regionale accomodatie, waarop motorcross} autospeed— way, skelter en andere wedstrijden gehouden kunnen worden. Dit alles zou dan aan de Meerloseweg op Venray9e bodem gerealiseerd worden. Er is reeds overleg hierover met het college van Meerlo Wanssum, Als deze plannen doorgaan, zou dit voor Üirlo wel eens ongunstige gevolgen kunnen hebben. Hiermee bedoel ik niet alleen geluidshinder, maar vooral een aanmerkelijke toeneming van de verkeersdrukte in het centrum van het dorp met name in de Past. Gerardsstraat en de Dep. Petersstraat, die dan als toegangswegen zullen dienen. Ook de "Sparrendreef"j de 'Doseeg achter Nieuw Spraeland zal onge twijfeld benut worden. Vooroat bovengenoemde plannen vaste vormen gaan aannemen, lijkt het niet overbodig, dat de Oirlose gemeenschap haar standpunt hierover duidelijk maakt, in samenwerking met de dorpsraad." 3. N. OERICHT l/.D. DASISSCHOOL UITNODIGING KERST-MUSICAL 23 DECEMOER f AANVANG t 16.00 UUR Maandag, 23 december, is er vcor de kinderen van de basisschool een Kerstviering in Zaal "De Ruif". Ouders, die belangstelling hebben voor deze vie-* ring, worden hierbij uitgenodigd, We beginnen om 4 uur en er wordt door de kindereni van de school een musical opgevoerd. U stuurt uw kind toch G ook DRIEF VAN ZUSTER DACINTHA CLASSENS De redactiaontving via familie een brief van Zuster Classens. We zullen deze brief volgende week verkort publiceren, maar we willen het slot nu alvast publiceren gezien het komende kerstfeest t "Tot slot wens ik U allen nog van ganser harte een Zalig Kerstfeest, met de vrede van Christus, die alles te bo ven gaat. Daarbij nog een zalig uiteinde en een Zalig Nieuw jaar met alle goeds voor iedereen." 1 Zr. lacintha Classens

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 5