NIEUWS OVER WOK»IN 1975 Natuurlijk zullen alle GIrlonar«n die dit jaar de Bonte Avond bezoeken ook weer de gelegenheid krijgen om de winnende Carnavals-schlager 1975 te kiezen. Onder begeleiding van A. Schellens aan de piano zullen Marlies Bosch f Drea Driessenj Hennie Sassen en Els van Rhee als zang groep deze schlagers presenteren. Een bekend gezicht op de Oelderse Bonte Avond is natuurlijk ook Miet Verstappen. Ook dit jaar zal fliofc toosten weer enkele imitafcianummers ten gehore brengen en wel op de solotoer als Popzangeresj samen met Lei Arts in een duet en als leidster van een rockgroep met Toos Duijkers en Lei Arts. Hopelijk zullen Miet en haar medewerkers de bezoekers van Mc?k-i 1975 weer tot groot enthousiasme weten te brengen. Zoals wij vorige week reeds via »t Krantje mededeelden zullen er vanaf maandag 23 dec, a.s. kaarten voor Mok-in 1975 in voorverkoop te verkrijgen zijn bij Ria en Herman Hebinq en bij de Rabo-bank te Oirlo. Wij wijzen U er echter wel op, dat het kopen van eeri kaart in de voorverkoop niet betekent, dat men een bepaalde plaats in de zaal krijgt toegewezen. De kaarten, die voor Mok-in 1975 verkocht worden, zijn daarom dan ook niet voorzien van een bepaald plaatsnummer. BUITENLANTAARN. ROESTVRIJ) EN....E NKELE KER s' T BOMEN P MARTENS DEPUTEf PETERSSTRAAT 2 TEL. 317 BILDARTNIEUWS - Uitslag Bklasse Wanssum - Onder Ons 6-4 A.s. zaterdag 21 dec. s prijsuitreiking persoonlijke competi- tie. Aanvang 20.30 uur in het clublokaal. Tevens enkele belang rijke punten te bespreken en gelegenheid tot het betalen van de contributie. Het bestuur KOPPEL ZILVERFAZANTEN H. 300STEN DEPUTI? PETERSSTRAAT OIRLO ~TË~KÖÖP E KOOP

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 3