KERKDIENSTEN Zaterdag s 15.00 19.00 Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag PI. Huwelijksmis bruidspaar Oanssen-Geven Gezongen H.Mis en Ooeteviering maandd* Wilhelmina Nabben-Cox. H.Mis Hoogmis maandd. Lamberdina Daten-Rongen en ouders Classena-Teuws, Ooeteviering en H. Eucharistie Diechten PLECHTIGE NACHTMIS (medewerking dameskoor) Intentie Wim Steeghs. HOOGFEEST VAN KERSTMIS 0.30 Gezongen H.Mis overl. fam. Turlings-Thielef 10.00 Hoogmis, medewerking fanfare en kerkkoor 2E KERSTDAG 0.30 Gezongen 0.30 10.00 19.00 2 0 0 21 .00 H.Mis St. fam, Uogelzangs-Swinkel* Hoogmis Wim Steeghs (namens kaartclub) Gezongen H.Mis St, Chris Hellegers en Oohar na Voermans. Zaterdag 19.00 Gezongen H.Mis ouders Duijkers-vanDijcl 10.00 19,00 COLLECTANTEN Zaterdag Zondag Dinsdag Woensdag Donderd0 19.00 0.30 10,00 21,00 0.30 10,00 0.30 10.00 L. Nelissen 0 Peters G.Schoeber G.Voesten - L.Nelissen 0. Peeters MISDIENAARS Zondag i Maandag Dinsdag Woensdag Donderd, Vrijdag Zaterdag 0.30 10o00 O.Schepers-O.Kusters G.3acobs-R0Direks R.v.Rijswijck-W,0p ft Gebr0 Nellen en Gebr, O.Schepers-O.Kusters S.Nelissen-S.de Nijs M,Martens - R,v,Rijswijck G.Oacobs - R.Direks HoDaltusssn-W.Lp 't Veld Oos Nelissen - P.Nelissen Veld Oanssen DEZE WEEK GEZINSOIODRAGE l/rijdag s t t G.Schoeber-Fr, Verstappen 0.Posters G.Schoeber 19.00 21.00 0.30 10.00 0.30 10,00 19.00 19,00

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 2