T E KOOP N O O I E TEVENS ALLE BGOfflKWEKERIJARTIKELEN GELEEFD AANBEVELEND A. WIJNHOVEN BOON- EN ROZENKWEKERIJ BODDENBROEK 20 TELe 37B W I S T U DAT W I J g XXXX EEN LANDELIJK ERKENDE GASINSTALLATEUR ZIJN 7 XXX GASLEIDINGEN LEGGEN TEGEN ZEER CONCUR RERENDE PRIJZEN XXX DE VERKOOP HEBBEN VAL ALLE GASAPPARATUUR FORNUIZEN KACHELS HAARDEN GEIJSERS BOILERS XXX C.V.-KETELS LEVEREN EN INSTALLEREN XXX DAG- EN NACHTSERVICE HEBBEN IN EIGEN DORP? XXX OOK INRUILEN XXX U GAARNE INLICHTINGEN VERSTREKKEN i UW GASINSTALLATEUR, i XXX U GAARNE VRI.3DLLUUEMCL OFFREREN 'O 1: t' BOMEN i v H. l/ERSLEYEN CASTENRAYSEWEG TEL. 266

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 11