jj- j j\^j jj donderdag 19 december 1974 Oirlo's dorpsblad jrg. 6 nr, 6 Redactie HAALAKKER 32 Copie binnen m66t dinsd maandag 20 uur Volgende week verschijnt 't Krantje op vrijdag na Kerstmis, Het zal dan bezorgd worden door de vaste bezorgers van het E3- Oournaal, CGPIE MOET DINNEN ZIJN A.S. MAANDAGAVOND 20,00 UUR, t In de week van Oud en Nieuw verschijnt 't Krantje op donderdag 2 januari 1975, Ook dan zallen de bezorgers van het E3-journaal *t Krantje verspreiden, COPIE MOET DAN DDK OINNEN ZI3N OP MAANDAGAVOND 20,00 UUR De Redaktie NIEUU1S VAN DE KLEUTERSCHOOL Tot onze grote vreugde kunnen wij U mededelen, dat maandag 23 december de school wordt opgeleverd. Eindelijk kunnen wijn dan beginnen met het inrichten en aan kleden van onze nieuwe school. Dit is een hele klusj daarom vragen wij.aan ouders, die hier voor tijd en belangstelling hebben ons hierbij te helpené De geplande dagen zijn 23 december namiddag en 30 december de gehele dag. Hopelijk kunnen wij dan direct na de kerstvakantie op 6 jan, in de nieuwe school starten, We gaan dan met de kinderen de school zo gezellig mogelijk aankleden, waarna de feestelijke opening vrij spoedig kan volgen voor alle belangstellenden. Voor opgave en inlichtingen 8 tel. 309 (Ouffrouw Ine) en 617 (kleuter- school) De leidsters NOG EEN KLEINE MEDEDELING V.D. KLEUTERSCHOOL De ouders, die gevraagd hebben naar oude meubeltjes, moeten we helaas teleurstellen, daar de gemeente hiervoor een andere bestemming heeft. Dg leidster8

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 1