WELPEN A.s. maandag is er om half zeven horde en niet op dinsdag, HANDBOOGSCHUTTER!3 Wij hebben ook dit jaar weer enkele jeugdleden, die hebben meegeschoten voor in het districtsteam te komen H.v.d.Ven behaalde in Merselo 211 p, en in Griendtsv.209p Na.ria Gommans 189 p, en .99 163p. Dan Gommans Thea Swinkels 175 p, en - De verdere uitslagen zijn nog niet bekend. Donderdagavond,.oefenavond voor Koningslust Vrijdag 29 nov. gaan we naar Koningslust (vertrek 19.30 uur) Zondag 15 dec. gaan we naar Castenray op eigen gelegenheid. Om 14.00 uur zijn we onder de boog. Zondag 1 dec. maandpunten schieten. Denk aan d) contributie,.het is de laatste maand v.h, jaar. DIS-DEUGD Afgelopen zaterdag werden alle wedstrijden wederom afgelast. Programma coor zaterdag 30 november Meerlo Al DIS A1 3 uur Dergen 01 DIS B1 3 uur Droekh.v.Ct—DIS C1 12.30 uur DIS D1 - Meerlo D1 11 uur (hoogstwaarschijnlijk) DIS E1 - Holthees E1 10 uur Misschien wordt zondag om 11 uur ook nog een inhaalwedstrijd voor E1 gespeeld, 1 n.l. DIS E1 Swolgen E1 (voor definitie ve fioorgang zie biljet bij Marjacq) St. Nicolaasavond A.s. vrijdagavond wordt het Sinterklaasfeest gevierd voor de spelers van 01 - D1 en E1. Op deze avond, die om 7 uur begint, zal de Sint weer pluimpjes en vermaningen uitde len. Iedere speler wordt verzocht een pakje mee te brengen van minimaal ƒ2,- en maximaal ƒ3,- Als iedereen op tijd aanwezig is, zal deze avond om ongeveer half tien afgelopen zijn, zodat de ouders hun kinderen om on geveer kwart voor 10 thuis kunnen verwachten. Deze week komen ouders bij aan de deur om Uw jaarlijkse bij drage voor de St. Nicolaasviering te vragen. U geeft toch zeker ook. St. Nicolaas komt donderdag 5 dec, op de SIIMTERKLAASAKTIE - v snhnl pn In Üirln

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 4