kerkdiensten oirlo 1E ZONDAG l/.D Zaterdag «19.00 Zündag s 8.30 10.00 Maandag 8.00 Dinsdag s 8.00 Woensdag 8.00 Donderd. «19.00 Vrijdag 5 19.00 Zaterd. 19.00 COLLECTANTEN Zaterdag 19.00 Zondag 8,30 10. 00 MISDIENAARS Zondag 8.30 10.00 Maand. 8.00 Dinsd. 3.00 Uioensd. 3 e 00 Donderd. 19,00 Vri jd# 19.00 Zaterd. 19.00 SPIG..O rnaandd# ouders Duijkers-v#Dijk en Oosephina Versieyen. V/oor Leo Geurts namens neven ADVENT Gezongen H.Mis en voor Ooseph Gezongen H.Mis en nichten# Hoogmis Piot v. Rijswijck en tüim Steeghs (namens kaartclub) St. Ger. Classens en Maria Cath. de Mulder H.Mis St. Peter Kempen, Anna Itieyers, Peter v.d. Rieth en Petr# Litjens. H.Mis St# 3oh. en Oohanna Hendriks en Math# Vullings# H.Mis en H. Uur EERSTE VRI3DAG V.D. MAAND ...FEEST H.HART H.Mis St# P.v.d# Beuken en Petr. Lemmen Gezongen H#Mis Oaard# 3oh# Wolters en Gertr# Peters, G oVoesten 3Peeters Fr. Verstappen 3,Schepers-3cs Kusters G,3acobs-R,Direks Gebr# Nellen P#Nelissen - W.Op Tt Veld Gebr# 3anssen S.Nelissen - S.de Nijs M.Martens - R.v. Rijsuijck H.Baltussen-3os Nelissen Deze week willen Mevr. Geurts en Mevr. Baltussen nog met de biiis meegaan. N.a.v# een bestuursvergadering is besloten om de kinderen vanaf januari 1 gulden per keer bij te laten be talen, daar de buskosten te hoog liggen# Hiervan krijgt U thuis nog bericht. BIL3ARTNIEÜWS Uitslagen Programma e vrij Bklasse Meld#-Gnder Ons 4-6 Sevenum-Onder Ons 7-3. (1e helft zit eropj 2e helft v0d. comp begint 9 jan# 1975 Bklasse vrij Aklsse s Onder Ons - Duliana 1 6 dec. Aklass Cklasse Cklasse

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 2