r! v Oirle*s derpsblad jr§* 6 nr«. .3 P?F~A//T_/f Ce^ie binnen vdér din^d* 20 uur donderdag 28 november 1974 Het k#msnde jasr zult ui«r 'i skpt i' *ks'. van al het ëarpsnieuws vesrzian warden van veetdalverslagen t@t p&sgebsrer. bafey*8f van het wekelijkse-biljar-tpraframma tat ^spruitjss te k*&pn* Ieder® aflevering bevat da n@di®s infermatie wat er in Oir 1© milt en zeilt* Daren neleden bPUi"rP we nogal eens om copie pevrsacë* Het sanfeod kwam in dn vorm vee 'steeds -eer ceele, zodat we U als lezers tenminste een '?®ops orvuls' K r£~t je" konden bieden® -• financieel zijn mm in in 1974 net rertë gekomenwant- we zitten net beven de rede streep® Ule hoeven natuurlijk geen winst te mak©n# maar de onkosten moeten wel gedekt zijn® isasram prsbersn we ook ieder jaar de abonnementsprijs z* laag mogelijk te hotmen* Als een dezer weken een kwitantie krijgt aangeboden voor een abonnement op ?t Krlntje 1975f wilt U éan weer massaal M3A* zeggen* Het kost voor het hele jaar 1975 /8#50y Als heel iirib een abonnement neemt in 1974 99% - san is H Krantje in 1975 financieel §8waarbar§d® Uw abonnement garandeert het voortbestaan® NEEN m EIGEN MftPSSLAd §®K 'IN Viln B£ PR IDS st&u 8f 5f blij danken voor het gestelds vertrouwen in ëe afgelopen 5-jaren®. - ia Rsëaktia V .p- f^gdacti® HAALAKKER 32 t»l« 680 ,,-riirir-"*f-rr-"i BESTE LEZERS i t*

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 1