l==~l==i~==S=ï=====M=i~i===M=i=ï=====i=i=2=|=|=|=|=i=M=A_p_s_Hüis DE AANWEZIGE SPELEN ZULLEN DOOR MIDDEL VAN INSCHRI3VING AAN DE HOOGSTE BIEDER VERKOCHT WORDEN, DEZE SPELEN ZIJN NIET MEER VOLLEDIG AANWEZIG ZI3N i 1 GROOT BILOART 1 MIDDEL BIL3ART 1 KLEIN BILOART 1 RUSSECH BILOART 1 VOETBALSPEL 2 SJOELBAKKEN 2 DAMBORDEN 1 PINGPONGTAFEL GELEGENHEID TOT BEZICHTIGEN ZATERDAGMORGEN VAN 11 - 12 UUR INSCHRI3VINGEN IN GESLOTEN ENVELOPPE KUNNEN TOT ZONDAG 12 UUR IN DE BRIEVENBUS GEDEPONEERD WORDEN l GERTRUDISSTRAAT 24 ZONDAGAVOND KRIJGT DE HOOGSTE LEIDER BERICHT i=iMUARI=1975^^^,^^M0K-IN=1975 Zoals U r8eds enige tijd geleden via ft Krantje hebt kun nen lezen, zal de traditionele GELDERSE BONTE AVOND OP 4 3AN, 1975 IN ZAAL RONGEN gehouden worden. Het comité dat dit jaar met de organisatie van deze avond belast is, heeft het programma voor deze avond in grote lijnen gereed. Denkt U nu reeds aan het reserveren van deze avond t WI3 ZULLEN U IN DE KOMENDE WEKEN REGELMATIG O.Aj. VIA fT KRliNTOE OP DE HOOGTE BRENGEN V,D. VERSCHILLENDE PROGRAMMAONDERDELEN, DIE U TI3DENS DE MÜK-IN 1975 TE ZIEN ZULT KRI3GEN. Het Bonte Avond Comité MEIS3ESGILDE j Duveltjes vrijdag 29 nov. Rakkertjes s dond, 28 nov. Dinsdag 3 dec, verwachten we alle leden pm half acht bij Hulleman,.. Sinterklaas heeft ons beloofd om dan aanwezig te zijn. De leidsters SINTERKLAAS komt voor de kleintjes op de kleuterschool dond. cm 2 uur. U kunt er met üu, peuter(s) gaan kiiken

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 11